Jak to działa?

icon

Wypełnij jeden wniosek online

icon

Sprawdź propozycje różnych instytucji

icon

Wybierz najkorzystniejszą ofertę i podpisz umowę

Kredyty48.pl – oferty dla Ciebie

Jeśli w domowym budżecie brakuje środków, można rozważyć zadłużenie na dowolny cel. Kredyty gotówkowe, to najbardziej popularna forma finansowania w naszym kraju. Cechuje je duża elastyczność i swoboda wyboru, kredytobiorca decyduje czy pozyskane w ten sposób środki przeznaczy na remont domu, mieszkania, zakup nowego sprzętu AGD czy wyjazd na wakacje. Kredytobiorca może wnioskować o niewielkie pożyczki, ale również o znaczne kwoty, nawet do 200 tys. zł. Elastyczne są również okresy kredytowania, niektóre banki rozkładają spłatę tak dużych kredytów na okres 10 lat.

Analizując oferty dostępne na rynku, powinniśmy wiedzieć, że podstawową informacją o koszcie kredytu nie jest wcale oprocentowanie, a RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Do podania tej wartości zobowiązane są wszystkie instytucje finansowe w naszym kraju. RRSO zawiera bowiem informacje dotyczące oprocentowania, prowizji oraz kosztów dodatkowych , np. kosztu ubezpieczenia, przedstawione w ujęciu rocznym.

Wnioskowanie o kredyt gotówkowy nie jest procesem skomplikowanym. W dużej mierze zależy od kwoty, jaką chcemy pożyczyć. Przy wnioskowaniu o niski kredyt gotówkowy wystarczy oświadczenie o wysokości osiąganych zarobków oraz wyciąg z rachunku bankowego. Jeszcze prostsze jest wnioskowanie o kredyt w banku, w którym posiadamy rachunek osobisty, czasami podstawą oceny naszej zdolności kredytowej jest analiza wpływów środków na rachunek. Przy wnioskowaniu o większe kwoty kredytu, bank może wymagać od nas dodatkowych zabezpieczeń.

Złożenie kilku wniosków o kredyt jednocześnie, zwiększa szansę na otrzymanie kredytu, równocześnie wiąże się to z wyborem najkorzystniejszych warunków kredytowania. Jako klient banku musisz jednak posiadać odpowiednio wysoką zdolność kredytową oraz dobrą historię kredytową. Do obliczenia zdolności kredytowej brane są takie wskaźniki jak informacja o miesięcznych dochodach, stałych wydatkach, wysokości kredytu i terminu spłaty. Bank weryfikuje w ten sposób możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z opłatami towarzyszącymi, na które składają się kapitał podstawowy, odsetki, prowizja oraz opcjonalne koszty ubezpieczenia.

Również brak historii kredytowej może być przeszkodą w uzyskaniu kredytu w banku - tutaj rozwiązaniem może być właśnie kredyt gotówkowy na dowolny cel, który pozwala na zbudowanie historii kredytowej.

Kredyt gotówkowy daje dużą elastyczność/dowolność w przypadku przeznaczenia uzyskanych środków, jednocześnie daje szansę na podpisanie umowy w bardzo krótkim czasie, przy maksymalnym ograniczeniu dokumentów wymaganych do podpisania takiej umowy. Inaczej ma się sprawa z kredytem konsolidacyjnym, czy kredytem na zakup samochodu. Banki nie wymagają również korzystania z innych swoich usług, np. posiadania konta bankowego, karty kredytowej czy zakupu dedykowanego ubezpieczenia. Podsumowując, otrzymanie kredytu w banku zależy tylko i wyłącznie od naszej zdolności kredytowej oraz tego czy skorzystamy z oferty banku.

Często zadawane pytania

Platforma kredyty48.pl daje możliwość złożenia jednego wniosku do kilku instytucji finansowych jednocześnie, zwiększając tym samym szansę na otrzymanie kredytu, skracając czas otrzymania środków oraz możliwość porównania kilku ofert jednocześnie.

Klient wypełnia krótki wniosek znajdujący się na naszej stronie internetowej. Należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy. Następnie wniosek trafia do wszystkich instytucji zintegrowanych z platformą. W najbliższym czasie klient powinien oczekiwać na kontakt doradcy , celem przedstawienia niezobowiązującej oferty i ustalenia ewentualnych szczegółów kredytowania.

Platforma kredyty48.pl współpracuje z wieloma instytucjami finansowymi, finalnie wnioskodawca sam decyduje z oferty której instytucji skorzysta, wybierając dla siebie najkorzystniejsze warunki.

Wysokość kredytu zależy od instytucji finansowej i wynosi od kilkuset zł do nawet 200 tysięcy zł, na maksymalny okres kredytowania nawet do 10 lat.

Należy przyjąć, że bank sprawdzi naszą historię kredytową w BIK (Biurze informacji Kredytowej), na jej podstawie oceni jak spłacane były nasze wcześniejsze zobowiązania. Niesolidni dłużnicy, muszą liczyć się z zaostrzeniem warunków finansowania, a także z negatywną decyzją kredytową.

Korzystamy wyłącznie z danych, które są niezbędne do identyfikacji danej osoby. Zgodnie z prawem przetwarzamy dane osobowe i nadajemy im status informacji poufnych.

To jak szybko otrzymamy pieniądze na konto zależy od wielu czynników. Po podpisaniu umowy bank ma czas na uruchomienie kredytu. Muszą być zweryfikowane wszystkie dokumenty. Umowa musi być również wprowadzona do systemu bankowego. Dopiero wówczas następuje księgowanie środków. Jeśli posiadamy rachunek bankowy w innym banku, pieniądze mogą być dostępne następnego dnia roboczego. Podanie rachunku bankowego w banku macierzystym powoduje, że środki finansowe mogą być dostępne są natychmiast.

Po pozytywnej decyzji kredytowej, uruchomienie kredytu następuje w trybie natychmiastowym. Istnieją dwie metody wypłaty kredytu gotówkowego, przelewem na konto lub wypłatą gotówki w oddziale banku. To w jakiej formie mają być wypłacone środki finansowe zostaje zdefiniowane na poziomie podpisywania umowy. W przypadku kredytów online, możliwy jest wyłącznie przelew środków na rachunek bankowy. Czasami w przypadku wypłaty kredytu w formie gotówkowej bank może pobrać dodatkowe opłatę np. z tytułu wypłaty dużej ilości gotówki. Po otrzymaniu pieniędzy na konto lub gotówki do ręki, od razu możesz dowolnie dysponować wypłaconym środkami finansowymi.

Ubezpieczenie kredytu zabezpiecza spłatę zadłużenia. W przypadku utraty pracy, zdrowia lub życia ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia pozostałej do spłaty części zadłużenia.

Pożyczka to jednorazowy zastrzyk gotówki na określony czas, natomiast karta kredytowa oferuje dodatkowe środki odnawialne co miesiąc.

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania - to całkowity koszt kredytu ponoszony przez kredytobiorcę. Prezentacja tego wskaźnika jest konieczna nie tylko w umowach kredytowych, ale także w reklamach kredytów konsumenckich. W skład RRSO wchodzi oprocentowanie kredytu, różnego rodzaju opłaty, np. prowizja, niezbędne ubezpieczanie oraz pozostałe opłaty, które nalicza bank np. za rozpatrzenie wniosku. RRSO to wskaźnik, który musi być podany przy każdej ofercie kredytu lub pożyczki. Dzięki niemu jesteśmy w stanie porównać oferty kilku banków, a w efekcie wybrać najbardziej korzystny kredyt. Należy pamiętać, by rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania nie mylić ze stopą oprocentowania, która dotyczy wyłącznie odsetek.
Jeśli mamy wątpliwości związane z wysokością RRSO podczas wyboru oferty kredytu, możemy skorzystać z dostępnych w formie online kalkulatorów obliczających rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

Można otrzymać kredyt, jeśli dochód uzyskiwany jest za granicami kraju, ale niestety nie wszystkie banki posiadają w swojej ofercie produkty dla osób zarabiających w obcej walucie. Uzyskanie takiego kredytu to często proces kosztowny i czasochłonny. Polskie banki z reguły wymagają minimum 6 miesięcznego zatrudnienia w jednej firmie. Lista dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o kredyt też jest długa. To między innymi wykaz wpłat na konto, zeznania podatkowe, dokumenty potwierdzające zameldowanie w Polsce. Dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Może być również sprawdzona historia kredytowa kredytobiorcy, zarówno w Polsce, jak i w kraju, gdzie uzyskiwane są dochody.

W celu podwyższenia kwoty kredytu, można zwiększyć zdolność kredytową łącząc swój dochód z dochodem współmałżonka lub innej osoby. Można połączyć dochody nawet kilku dowolnych osób. Przy czym należy pamiętać, że bank dokładnie przeanalizuje historię kredytową każdego ze wspołkredytobiorców. Osoba, która zdecyduje się na ten krok, musi pamiętać, że będzie również współodpowiedzialna za spłatę zobowiązania zaciągniętego w banku. Jeśli kredytobiorca nie będzie wywiązywał się z terminowego spłacania rat, bank będzie windykował zarówno kredytobiorcę jak i współkredytobiorcę.

Baza BIK zasilana jest w dane na temat kredytów codziennie. Do biura Informacji Kredytowej przekazywane są dane o kredytach, pożyczkach, kartach kredytowych, limicie w koncie oraz informacje o byciu poręczycielem. W bazie BIK gromadzone są informacje z jakich produktów finansowych korzystamy, czy przestrzegamy terminów płatności, czy spóźnialiśmy się ze spłatą zobowiązań. Przy każdym wnioskowaniu o produkt finansowy każda instytucja wysyła do BIK zapytanie o daną osobę. Dane mogą być usunięte z BIK tylko w następujących przypadkach: cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych terminowo spłaconych zobowiązań, po 5 latach od spłaty zobowiązania z opóźnieniem lub długiem, dane w bazie są nieprawdziwe lub nieaktualne.

Aby wierzytelność mogła podlegać działaniom windykacyjnym, powinna być wymagalna. To jak szybko bank podejmuje działania windykacyjne wynika z wewnętrznej polityki każdego banku. Najczęściej wcześnie działania windykacyjne podejmowane są już kilka dni a czasami nawet nazajutrz po dacie płatności raty kredytu wynikającej z harmonogramu spłat.

Jeśli zaciągnięty kredyt nie został ubezpieczony lub zabezpieczony w inny sposób, z chwilą śmierci kredytobiorcy, obowiązek spłaty kredytu przechodzi na spadkobierców osoby zmarłej. Jeżeli zmarły pozostawił testament, spadkobiercy wyznaczeni w testamencie dziedziczą zarówno majątek zmarłego jak i jego zobowiązania kredytowe. Jeśli zmarły nie zostawił testamentu, kredyt dziedziczą w pierwszej kolejności małżonek oraz dzieci.
Po śmierci kredytobiorcy konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. Dopiero prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, uprawnia spadkobiercę do uzyskania informacji o wysokości zadłużenia.
W przypadku śmierci osoby, która spłacała kredyt, należy do oddziału banku dostarczyć oryginał aktu zgonu kredytobiorcy.

Większość kredytów gotówkowych oparta jest na oprocentowaniu stałym, które jest niezależne od zmian stop procentowych. Oprocentowanie ustalone jest w momencie podpisania umowy kredytu i obowiązuje w całym okresie kredytowania.

Kredyty48.pl nie jest firmą pożyczkową. Ułatwiamy kontakt klientom zainteresowanym krótkoterminowymi pożyczkami oraz chwilówkami z czołowymi dostarczycielami pożyczek na rynku. Klienci uzyskują najlepszą ofertę, nawet jeżeli mają niską zdolność kredytową!

Informacje dotyczące pośrednika

WebField Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-386), ul. Lęborska 3B, NIP: 5833190889, REGON: 363241225, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy miasta Gdańsk, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591826,o kapitale zakładowym w wysokości 205 000,00 złotych. Webfield Sp. z o.o. pełni rolę pośrednika finansowego pomiędzy klientem a instytucją pożyczkową, przy czym umowy pożyczek zawierane są przez instytucje pożyczkowe współpracujące z Pośrednikiem.

Administrator danych

Informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest WebField Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-386), ul. Lęborska 3B. Państwa dane osobowe mogą być, przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, a także w celach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz analizy finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ww. celu. Wszystkie przekazane dane są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa i z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@kredyty48.pl

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD POŻYCZKI

Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1500 zł, umowa zawierana na 35 tygodni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 89,85%, całkowita kwota kredytu 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty 1857,21 zł, oprocentowanie stałe 20,5%, całkowity koszt kredytu 357,21 zł (w tym: prowizja 153,75 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 35 zł, odsetki 108,46 zł), pierwsza rata tygodniowa 53,17 zł, kolejne raty tygodniowe po 53,06 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.12.2022.

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD KREDYTU

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,82%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 11 300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 12 439,57 zł oprocentowanie zmienne 9,39% całkowity koszt kredytu 1 139,57 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 1 139,57 zł), 23 miesięczne raty równe po 518,26 zł i ostatnia rata: 519,59 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 27.10.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Powyższa symulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ostateczna decyzja zależy od oceny zdolności kredytowej.

Złóż wniosek